Not known Details About להגיש תביעה קטנה

‫לא מצאתי כי באיום זה יש כדי להוות "אינטרס ציבורי בעל משקל של ממש"‪ ,‬לאי‬ ‫שחרור המוחזק ‪ ,‬כפי שנקבע בבית המשפט העליון )‪ ‬בר"מ ‪ .

‫לא השתכנעתי כי שהייתו הבלתי חוקית של המוחזק יסודה בטעות או בתקלה שבתום לב‪,‬‬ ‫וכן לא השתכנעתי כי הוא יצא מן הארץ במועד שיקבע לו‪.‬‬

‫מדינת ישראל‬ ‫בית דין לביקורת משמורת של שוהים שלא כדין‬ ‫פרוטוקול מיום‬

‬פניות כאלה יש לבדוק‬ ‫בתשומת לב‪ ,‬שכן לעתים קרובות מדובר בהליך שמטרתו סיכול ההרחקה ללא טעם אמיתי‪.‬‬

‫דברי המוחזק במשמורת‪:‬‬ ‫אני אזרח אריתריאה‪ .‬באתי לישראל לעבוד‪ .

‫מדינת ישראל‬ ‫בית דין לביקורת משמורת של שוהים שלא כדין‬

‫סיכומו של דבר‪ :‬המוחזק רואיין על ידי האו"ם לפני כחודש וחצי‪ .‬הוא ימתין עד להמלצת‬ ‫האו"ם או להחלטת ועדת הפליטים‪ ,‬במשמורת‪.

‫מרצונו החופשי והטוב לארצו‪ ,‬בעודו טוען כי הוא "ברח משם בעור שיניו על מנת לשמר‬ ‫ולחוס על חייו"‪.‬‬

‫תתייצב פעם בשבוע בתחנת משטרת ההגירה הקרובה למקום מגוריה‪.‬‬

‫לא ניתן להרחיק את המוחזק‪ ,‬בשלב זה שקצו לא נראה לעין‪ ,‬מן הארץ לשום מקום‪ :‬לא‬ ‫ידוע לי על שום מדינה שלישית אשר נעשו מגעים‪ ,‬ולו ראשוניים‪ ,‬כדי לברר אם תקלוט‬ ‫אותו‪ ,‬ולא ראיתי‪ ,‬גם לאור האמור בסיכום הדיון לו המתנתי קרוב לחודש מאז נערך‪ ,‬כי‬ ‫נושא החזרה למצרים check here מעשי כעת יותר משהיה עם מעצרו של המוחזק‪ ,‬לפני שנה‪.‬‬

‫דרכון בתוקף‪ :‬אין‬ ‫נעצר בגין‪ :‬שב"ח‬ ‫תאריך צו משמורת‪:‬‬

‫לפיכך‪ ,‬אני מודיעה בזאת כי אם לא יועבר סיכום הדיון‪ ,‬כאמור לעיל‪ ,‬לידי ב"כ המוחזק‪ ,‬עד‬

The introduction site to the online electronic information on the Detainees D etainees Courts states: ( Screen Print #1) We begin to see the publication of the decisions, a publication that improves the proper of the general public being educated as well as the transparency.

‫אני יודע שנכנסתי לישראל שלא כדין אני הגעתי לכאן כי אני מבקש הגנה‪.‬‬

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Comments on “Not known Details About להגיש תביעה קטנה”

Leave a Reply

Gravatar